Information til festugeaktører

Som deltager på Herlev Festuge - særligt med aktiviteter i bymidten, kan du her på siden finde masser af praktisk information.

Herlev Festuge er en lokal begivenhed, der finder sted hvert år i uge 35. I 2024 er det fra den 25. august - 1. september . I hverdagene er der sjove, spændende og anderledes aktiviteter rundt i hele Herlev, og i weekenden fredag og lørdag samles mange aktiviteter i bymidten med markedsstemning fra foreningsboderne, musik og underholdning fra scenerne og lækker mad.  

 

Program for Herlev Festuge

Programmet for Herlev Festuge udarbejdes af festugens kommunikationsgruppe og udkommer den 1. juli 2024 online. Dertil udkommer en program oversigt i Herlev Bladet i uge 34.  

PR og kommunikation af festugeaktiviteterne - gør festugen synlig: Brug de sociale medier

Herlev Festuge står for en samlet kommunikationsindsats af alle Herlev Festuges aktiviteter – særligt fokus er på det samlede festuge program.

Herlev Festuge tilføjer gerne Facebookbegivenheder til vores Facebook kalender - I skal blot selv oprette begivenhederne, og sætte Herlevfestuge som ”medorganisator”, når I opretter begivenhederne. 

Husk også at gøre brug af #Herlevfestuge, når I omtaler os på dine sociale medier - så kan vi nemlig lettere dele alle jeres fine opslag fra festivalplads, boder, scener og øvrige arrangementer og aktiviteter! Gør også gerne opmærksom på jeres aktiviteter i perioden op til festugen på de sociale medier. 

Har du fået tildelt enten telt eller pavillon af festugen, kan du tidligst begynde opsætning i dette torsdag fra kl. 16. Festugens crew vil dog tidligst være på pladsen fra fredag kl. 10 til at svare på spørgsmål. Boder og telte skal være tømt når de forlades og affald skal smides i affaldscontaineren ved Biblioteket.

Følgende har lejet et 'festuge madtelt': 

 • Vindruen Vinhandel
 • Mikkels Pandekager
 • Kejserens Køkken
 • Café Offside 
 • AntOns
 • Rosébaren

 

Følgende har fået tildelt en Festuge pavillon (tidligere træboder)

 • Herlev Gymnastik/GHG Gymnastik
 • Herlev Hjorten Squash
 • Herlev Ishockey Klub
 • Herlev Svømning
 • Den sudanske Forening
 • TIM/Hjortespringbadet
 • Ældre Sagen
 • SIND
 • Bedre Psykiatri
 • Herlev Billedskole
 • Stop Spild Lokalt
 • Ungerådgivningen/Team Byplan
 • Herlev Håndbryggerlaug
 • Herlev Country Dance Club
 • Herlev Hjorten Håndbold
 • Herlev Aikido og Ju Jutsu

 

Alkoholbevillinger

Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i forhold til myndigheder. I den forbindelse kan vi oplyse, at eventuelle alkoholbevillinger/lejlighedserklæringer søges hos Københavns Vestegns Politi, Tilladelses- og bevillingskontoret (se www.politi.dk). Der må kun søges alkoholbevilling til kl. 24.

Fødevaresikkerhed

Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i forhold til myndigheder. Regler for fødevarer findes på www.foedevarestyrelsen.dk

Affald fra madboder smides i affaldscontaineren bag ved Herlev Bibliotek. 

Se placering af affaldscontaineren på kortet 

Information

Herlev Festuges information findes på Herlev Bygade 50C (den gamle politistation), og er bemandet fredag den 30. august kl. 13-24 og lørdag den 31. august kl. 10-24. 

Samaritter

Der er samaritter på festugepladsen fra fredag den 30. august kl. 15-24 og lørdag den 31. august kl. 13-24. 

Toiletter

Toiletter findes ved siden af Herlev Bibliotek. 

På kortet kan du se placering af jeres festugeaktiviteter. Du kan ligeledes se hvem der har fået tildelt træboder og madtelte samt om du selv skal medbringer pavillon, vogn eller lign. Der er angivet F for fredag og L for lørdag, for de boder og aktiviteter, der kun er til stede en af dagene. hvis der ikke er anført F eller L, er der tale om begge dage. 

Der kan fortsat ske ændring i de deltagende aktører samt i placering af boder og aktiviteter. OBS: Med forbehold for at ændringer til den aktuelle placering kan forekomme ifbm. myndigheds godkendelse.

Se kort over placering af boder og aktiviteter til Herlev Festuge 2024 (PDF åbner i nyt vindue) 

Opsætning af egne vogne, telte og boder kan ske fra torsdag kl. 16. Egne telte, boder og vogne skal være fjernet igen senest søndag kl. 17. Vær særligt opmærksom på, at barduner og lign fra telte ikke må stå frit, så gæster kan falde over dem. De skal sættes så tæt på teltet som muligt, eller spærres af med orange afspærringstoppe, som findes ved Herlev Bibliotek. 

Kørsel og aflæsning på det afspærrede område er tilladt i begrænset omfang. I kan midlertidigt køre ind på det afspærrede område for at læsse af/på. Parkering på området er ikke muligt. Der gøres opmærksom på, at organisationen bag Herlev Festuge ikke kan hjælpe med at anvise parkering under Herlev Festuge. Der henvises til Herlev Bymidte eller parkering bag ved Herlev Rådhus (indkørsel ad Vindebyvej).

Ønsker I at medbringe køletrailer eller trailer skal dette angives i tilmeldingsskemaet. Køletraileren/traileren kan parkeres på det anviste område på kortet - og kan ikke blot placeres ved siden af de respektive boder, aktiviteter og telte.

sceneplanerne for henholdsvis fredag og lørdag kan I se hvor og hvornår I skal optræde.

Se planer over aktiviteter og musik på de forskellige scener 

OBS: Der er lydanlæg og lydmand i Byparkteltet og på Store scene, og der er opsat selvbetjent højtaler til afspilning af musik på Danse- og aktivitetsscenen. Til den selvbetjente højttaler er der mini-jack stick og konverter/omformer til tilslutning af iPhone. Har I mikrofon, kan ledningsmikrofon tilsluttes. 

Skal der laves lydprøve gøres dette umiddelbart inden optræden - og det tidsrum der på planerne er sat af til klargøring, omfatter både klargøring og lydprøve, hvis der ønskes lydprøve. 

Det er kun muligt at bruge strøm til de apparater I melder ind i tilmeldingsskemaet. Specielle stik mv. skal også anføres i tilmeldingsskemaet. Det er ikke muligt at låne forlængerledninger af Herlev Festuge, husk derfor tromler og forlængerledninger til udendørs brug. OBS: Der kan være langt fra strømforsyningen til boderne, så husk en lang tromle – gerne 25-40 m.

Da strøm er en mangelvare i festugeområdet, er det ikke tilladt at medbringe flere elektriske apparater end allerede aftalt med festugen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det et påbud fra politiet, at alle ledninger og kabler, der ligger på jorden, skal fastgøres grundigt med solid gaffatape eller tildækkes med måtter eller kabelkasser. Det er aktørernes ansvar at sikre dette.

Vi anbefaler følgende åbningstider i boderne på Herlev Bygade fredag og lørdag

Salgsboder og aktiviteter:

 • Fredag mellem kl. 15 og kl. 19
 • Lørdag mellem kl. 10 og kl. 16/17

 Madboder og udskænkningssteder:

 • Fredag mellem kl. 15 og kl. 22/24
 • Lørdag mellem kl. 12 og kl. 22/24

Tilladelse skal evt. søges hos ”Spillemyndigheden”, se mere her: https://spillemyndigheden.dk/lotterier.

Forsikring af eget medbragt udstyr og materiel er hver enkelt forening/aktørs eget ansvar. Herlev Festuge har vagter på pladsen natten mellem fredag og lørdag samt lørdag og søndag. 

For alle aktiviteter der tilmeldes Herlev Festuge, gælder følgende: Organisationen bag Herlev Festuge koordinerer aktiviteterne der afvikles i det afspærrede område på Herlev Bygade (fra T-krydset v. Herlev Bygade til T-krydset v. Herlevgårdsvej samt pladsen foran Herlev Kirke, området rundt om Herlev Bibliotek og i Byparken bag ved Hjulmandens Hus). Herlev by Night afvikles af Herlev Handelsstandsforening fredag aften i uge 35 i og omkring Herlev Bymidte Butikscenter og på Springvandstorvet. Aktiviteterne planlagt af Handelsstandsforeningen indgår i festugeprogrammet, som en del af Herlev Festuge. Foreninger og andre aktørers deltagelse i festugen er selvfinansieret.

Råden over vej

Herlev Festuge søger ’Råden over vejareal’ for det afspærrede område på Herlev Bygade (fra T-krydset v. Herlev Bygade til T-krydset v. Herlevgårdsvej samt pladsen foran Herlev Kirke, området rundt om Herlev Bibliotek og i Byparken). Aktiviteter tilmeldt i dette område fordeles af festugesekretariatet. OBS: Hvis I skal benytte andet offentligt vejareal til jeres aktivitet, skal I selv søge Herlev Kommunes Trafikmyndighed om brug af dette. Læs mere information på https://herlev.dk/borger/trafik-og-veje/tilladelser.

PR og kommunikation af festugen

Herlev Festuge står for en samlet kommunikationsindsats af alle Herlev Festuges aktiviteter – særligt fokus er på det samlede festuge program. Herlev Festuge laver ikke PR for enkeltstående arrangementer og aktiviteter. Herlev Festuge tilføjer gerne Facebookbegivenheder til vores Facebook kalender - I skal blot selv oprette begivenhederne, og give os besked om dette (eller sætte os på som co-host når I opretter begivenhederne).

For aktiviteter på Herlev Bygade fredag og lørdag i uge 35 gælder følgende: Herlev Festuge råder over et antal træboder, telte og scener, som alle aktører kan ansøge om at benytte. Herlev Festuge fordeler de ansøgte aktører i træboder, telte og på scener. Der kan ansøges om brug af telte, scener og boder fredag og lørdag i uge 35. Det er også muligt for jer selv at medbringe telte, pavilloner, vogne og lign. – det skal blot angives med mål i tilmeldingsskemaet. Herlev Festuge kan ikke bidrage økonomisk til leje af telte o. lign. I selv medbringer. Uanset om I ansøger om at benytte festugens scener, boder og træboder, eller om I vælger selv at medbringe telte, pavilloner, vogne etc., skal dette angives i tilmeldingsskemaet.

Parkering og aflæsning

Kørsel og aflæsning på det afspærrede område er tilladt i begrænset omfang. I kan midlertidigt køre ind på det afspærrede område for at læsse af/på. Parkering på området er ikke muligt. Der gøres opmærksom på, at organisationen bag Herlev Festuge ikke kan hjælpe med at anvise parkering under Herlev Festuge. Der henvises til Herlev Bymidte eller parkering v. Herlev Rådhus. Parkering af køletrailere Ønsker I at medbringe køletrailer skal dette angives i tilmeldingsskemaet. Køletraileren skal parkeres på det anviste område på kortet (v. Biblioteket) - og kan ikke blot placeres ved siden af de respektive boder og telte.
 

Strøm

Det er kun muligt at bruge strøm til de apparater I melder ind i tilmeldingsskemaet. Specielle stik mv. skal også anføres i tilmeldingsskemaet. Det er ikke muligt at låne forlængerledninger af Herlev Festuge, husk derfor tromler og forlængerledninger til udendørs brug. OBS: Der kan være langt fra strømforsyningen til boderne, så husk en lang tromle – gerne 25-40 m. Da strøm er en mangelvare i festugeområdet, er det ikke tilladt at medbringe flere elektriske apparater end allerede aftalt med festugen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det et påbud fra politiet, at alle ledninger og kabler, der ligger på jorden, skal fastgøres grundigt med solid gaffatape eller tildækkes med måtter eller kabelkasser. Det er aktørernes ansvar at sikre dette.

Festuge boder (tidligere træboder)

Herlev Festuge råder over et antal pavilloner på 3x3 m inkl. et bord, som alle aktører kan søge om at låne. Festugesekretariatet fordeler træboderne ud fra følgende principper:

 • Folkeoplysende foreninger
 • Herlev Kommune
 • Lokale aktører med lokal forankring
 • Andre aktører
 • Bedste udnyttelse - dvs. boden skal benyttes begge dage i hele åbningstiden. Hvis I kun skal benytte boden den ene dag, kan I muligvis dele med en anden forening.

Store telte – til musik og aktiviteter

Herlev Festuge råder over et-to store telte. Alle aktører kan søge om at lave aktiviteter i teltene i et begrænset tidsrum. Aktiviteterne koordineres af festugesekretariatet.

Scener

Herlev Festuge råder over en stor scene samt et antal mindre scener, som alle aktører kan søge om at benytte.

 • Store scene (ca. 6x10m) – lyd og lydudstyr stilles til rådighed af Herlev Festuge. bruges til bands
 • Scene i Byparkteltet (ca. 6x10m) – lyd og lydudstyr stilles til rådighed af Herlev Festuge. Kan både bruges til dans, aktiviteter og bands 
 • Danse/opvisningsscene ca. (6x7m) – Herlev Festuge stiller selvbetjent højttaler til rådighed til afspilning af lyd. Bruges til dans og andre opvisninger
 • Det åbne byrum
 • Derudover kan enkelte aktører benytte Herlev Bibliotek og Hjulmanden Hus.

Herlev Festuge stiller ikke drikkevarer eller lign. til rådighed for de optrædende aktører.

Opsætning af egne vogne, telte og boder

Opsætning af egne vogne, telte og boder kan ske fra torsdag kl. 16. Egne telte, boder og vogne skal være fjernet igen senest søndag kl. 17. Vær særligt opmærksom på, at barduner og lign fra telte ikke må stå frit, så gæster kan falde over dem. De skal sættes så tæt på teltet som muligt, eller spærres af med orange afspærringstoppe, som findes ved Herlev Bibliotek. 
 

Adgang til festugens telte og boder

Har du fået tildelt enten telt eller træbod af festugen, kan du tidligst begynde opsætning i dette torsdag fra kl. 16. Festugens crew vil dog tidligst være på pladsen fra fredag kl. 10 til at svare på spørgsmål. Boder og telte skal være tømt når de forlades og affald skal smides i affaldscontaineren ved Biblioteket.
 

Alkoholbevillinger

Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i forhold til myndigheder. I den forbindelse kan vi oplyse, at eventuelle alkoholbevillinger/lejlighedserklæringer søges hos Københavns Vestegns Politi, Tilladelses- og bevillingskontoret (se www.politi.dk). Der må kun søges alkoholbevilling til kl. 24.

Affald

Affald fra f.eks. madboder smides i affaldscontaineren bag ved Biblioteket.

Fødevaresikkerhed

Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i forhold til myndigheder. Regler for fødevarer findes på www.foedevarestyrelsen.dk

Lotterier

Tilladelse skal evt. søges hos ”Spillemyndigheden”, se mere her: https://spillemyndigheden.dk/lotterier.

Forsikring

Forsikring af eget medbragt udstyr og materiel er hver enkelt forening/aktørs eget ansvar. 

Deltagerbetaling for kommercielle aktører 

Deltagerprisen er 1.000 kr. for kommercielle aktører/aktører med kommercielt formål ved salg af mad og drikke på festugen. Der kræves ikke betaling af folkeoplysende foreninger.  

Leje af teltpakke i forbindelse med salg af mad og drikke ved Herlev Festuge

Herlev Kommune tilbyder kommercielle aktører leje af en ‘Teltpakke’ der består af et telt på 3x3 m, 2 borde og et lille køleskab. Teltpakken lejes ud til de deltagende kommercielle aktører for 1000 kr. pr. Pakke (estimeret værdi ca. 4000 kr.). Prisen for ”teltpakken” lægges oveni udgiften på de 1000 kr. for deltagergebyret. 

Tilladelser og lovkrav

Alle der sælger mad- og drikke på festugen, skal udfylde en tro- og love erklæring, hvor de bekræfter, at de har forstået og efterlever de gældende tilladelser og regler (hygiejne, alkohol etc.) til at sælge og producere fødevarer på pladsen.

Madbilletordning

Ønsker en mad aktør at sælge mad og drikke på festugen, er det obligatorisk, at du deltager i madbilletordning, hvor festugens frivillige kan få et måltid mad. Der afregnes samlet med Festugesekretariatet efterfølgende. Festugens Informationskontor (placeret ved siden af Bobbys på Herlev Bygade) udleverer en kuvert på dagen, som skal returneres med brugte madbilletter inden festpladsen forlades. Herefter udbetaler festugesekretariatet midler for de indleverede madbilletter.

Tidsplan for aktører der sælger mad og drikke

 • Ansøgningsfrist: 1. april 
 • Besked om hvorvidt man har fået tildelt plads sker senest 15. juni
 • Indbetaling af deltagergebyr samt evt. gebyr for leje at teltpakke. Frist 30. juni
 • Madudbydere får besked om placering på festpladsen i løbet af august måned
 • 30. + 31. august går det løs til Herlev Festuge

Kontakt Herlev Festuge

Program

Herlev Festuge byder på masser af spændende oplevelser for hele familien! 

Se programmet